Kontakt ja osalus

 

Strateegia "Eesti 2035" sünnib koos eestimaalaste, ühenduste ja liitude, kogukondade, sotsiaalpartnerite, ekspertide, ettevõtjate, omavalitsuste ning ametnike ühistööna. Lähtume põhimõttest, et strateegia loome on avatud protsess ja kõigil on võimalus selles osaled. Tule ja räägi kaasa:
 

  • Ettepanekud ja mõtted, millises Eestis tahad Sina 2035. aastal elada on oodatud aadressile: eesti2035[at]listid.rk[dot]ee

  • Igakuised uudised, infokirjad on koondatud siia.

  • Eesootavate seminaride kava vaata siit.

  • Osalemise kava ja partnerite nimekiri on siin (93.46 KB).

Strateegia loomises osalejad

"Eesti 2035" koostamisse ja perioodi 2021-2027 EL struktuurivahendite planeerimisse osalenud katusorganisatsioonid:

Eesti Ametiühingute Keskliit Vabaühenduste Liit EMSL
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Keskkonnaühenduste Koda Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Volinik
Eesti Linnade ja Valdade Liit Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon           Rektorite Nõukogu
Eesti Leader Liit Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Eesti Teaduste Akadeemia SA Kutsekoda
Eesti Noorteühenduste Liit Eesti Infotehnoloogia Liit
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioon Vanemaealiste poliitika komisjon
Teaduste Akadeemia Tervise Arengu Instituut
Eesti Arstide Liit Perearstide Selts
Kultuurikoda  

 

"Eesti 2035" koostamisse osalenud koostööpartnerid:

Arenguseire Keskus                   Vabariigi Presidendi Kantselei
Eesti Koostöö Kogu Statistikaamet
Riigikogu  


"Eesti 2035" koostamisse ja perioodi 2021-2027 EL struktuurivahendite planeerimisse kaasatud valdkondlike partnereid ja eksperte on arvukalt, täisnimekiri ning osaluspõhimõtted on kättesaadavad siit (93.46 KB)!

 
Agne Kiik

Eili Lepik

Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja

 

 Tel: 693 5619
eili.lepik[at]riigikantselei[dot]ee

 

Magnus Urb

Magnus Urb

Rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise juht

 

 Tel: 566 56990
magnus.urb[at]fin[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 4. juuni 2020