Arvamuskorje - millises Eestis soovid aastal 2035 elada?

 


Peamised arvamuskorje järeldused:

  • Inimesed soovivad näha aastal 2035 Eestit, mis on turvaline, vaba, looduslik, avatud ja inimesekeskne (olulisuse järjekorras).
  • Noored peavad Eesti arengus peale turvalisuse oluliseks looduslikkust ja avatust, alates neljandast kümnendist inimesed aga selgelt vabadust ja inimesekeskust.
  • Eesti emakeelega inimeste jaoks on oluline turvaline, vaba ja looduslik Eesti, vene emakeelega inimeste jaoks on turvalisuse järel oluliseks tervislik ja seejärel jõukas Eesti. Ingliskeelse emakeelega inimesed erinevad enim ja näevad tuleviku Eestit vaba, uuendusliku ja avatuna.
  • Eestist eemal elavad inimesed hindavad ühiskonna kõige olulisema tulevikusuundmusena avatust, seejärel vaba ja looduslik.Taust:

  • Eesti kirjeldamiseks aastal 2035 anti vastajatele 16, eelnevalt testgrupis välja sõelutud märksõna võimalusega lisada oma vaba valik. Seejärel paluti need viis märksõna olulisuse järjekorda paigutada.
  • Arvamuskorje viidi läbi eesti, vene ja inglise keeles e-küsitlusena ning paberankeetidel raamatukogudes üle Eesti.
  • Kokku avaldas arvamust 13 903 inimest 55-st erinevast riigist ning uuringus lõi kaasa ligi 160 erinevat raamatukogu üle Eesti.
  • Mehi oli vastanute seas 44% ja naisi 56%, sealjuures eesti emakeelega 75%, vene emakeelega 22%. Suurim vastajate osakaal oli vanuses 20-29 eluaastat ning enim osalejaid Harju-, Tartu, Ida-Viru- ning Pärnumaalt.

 

Uuringu detailsema kokkuvõttega saab tutvuda siin (5.52 MB) 

 

Foto: Arvamusfestival, 2018. aastal

 

 

 

 


 

 

 

Kui Sul on küsimusi strateegia kohta, siis palun kirjuta:  eesti2035[at]listid.rk[dot]ee või leia meie kontaktid siit!
 

Aitäh kõigile, kes osalesid arvamuskorjes!
Спасибо всем, кто участвовал в опросе!
Many thanks to everyone who participated in the survey!

22.04.-10.05.2019 viisid riigikantselei ja rahandusministeerium läbi arvamuskorje – „Millises Eestis soovid Sa aastal 2035 elada?“. Kolme nädala jooksul rääkis e-ankeedi ja raamatukogude paberankeetide kaudu Eesti tuleviku kujundamises kaasa pea 14 000 eestimaalast. Korje tulemused on üheks aluseks Eesti pikaajaliste sihtide sõnastamisel.

Järgmiste seminaride ja arutelude kava on kättesaadav siin, oled oodatud osalema!
 

Ekspertide seminaril, 15. mail läbi viidud loosimise tulemusel läks arvamuskorje peaauhind iPhone XS Max telefon pealinlasele Tanelile. Palju õnne!

 

 

Viimati uuendatud: 19. juuli 2019