Praktikavõimalused

Praktikavõimalusi pakuvad erinevad EL institutsiooni. Praktika kestab 3–5 kuud. Praktikandid võivad olla üliõpilased, ülikoolilõpetanud või lingvistid ning neile antakse madalama taseme administraatoritega sarnaseid ülesandeid. Praktikantide valikuga tegelevad institutsioonid ise.

Praktika käigus tutvuvad osalejad Euroopa Liidu institutsioonide töö ja tegevusega ning omandavad rahvusvahelise töö ning multikultuurses keskkonnas töötamise kogemuse. Sõltuvalt institutsioonist võib praktikakohaks olla Brüssel, Haag või mõni muu Euroopa linn. Praktikat võib teha väga erinevates valdkondades alates kliimast lõpetades välispoliitikaga.

Ülevaade praktikavõimalustest:

Praktikavõimalused ELi institutsioonides
Praktikavõimalused üliõpilastele, ülikooli lõpetanutele ja lingvistidele

Iga institutsiooni puhul soovitame eelnevalt tutvuda konkreetse praktikakorralduse  ja –tingimustega.

Praktika EL institutsioonides annab

  • hea võimaluse õppida tundma EL institutsioone ja nende tööprotsesse seestpoolt;
  • hea töökogemuse Euroopa arenguid konkreetselt mõjutavates institutsioonides ning võimaluse osaleda poliitikakujundamisprotsessis;
  • võimaluse luua kontaktvõrgustikku tulevikuks;

Praktikandiks (keda ELi asutustes nimetatakse sageli ka stažöörideks) tuleb kandideerida, misjärel institutsioonid langetavad oma valiku. Esmane valik langetatakse kandidaadi CV, keeleoskuse, kvalifikatsiooni ning motivatsiooni alusel, misjärel edastatakse kandidaatide nimed üksuste juhtidele sobiva isiku väljavalimiseks. Enne lõplikku otsust korraldatakse enamasti kandidaadiga telefoniintervjuu.

Euroopa mastaapi arvestades kandideerib praktikakohtadele igal aastal väga palju noori (üle 10 000), mistõttu tuleks kandideerimine eelnevalt hoolikalt läbi mõelda ja selleks valmistuda.

Nõuandeid kandideerijatele

 

Praktikale kandideerimist tuleks kavandada vähemalt pool aastat ette.

Korraga saab kandideerida vaid ühele praktikakohale ühes institutsioonis, kuid tõsise huvi korral soovitame avaldused saata mitmesse institutsiooni.
Vali valdkonna- või osakonna-eelistus strateegiliselt -  see peaks olema seotud hariduse või varasema töökogemusega. Samas tuleb arvestada, et vahel on otstarbekam valida esmapilgul vähematraktiivne valdkond (nt tervise- ja tarbijakaitse, merendus, kalandus, eelarve vms), kuid igal juhul peaks CVs peegelduma varasem puutumus selle teemaga.

Mõtle avalduse kirjutamisel läbi kõik varasemad koolitused, suvekoolid, uurimustööde teemad, auhinnad, vabatahtlik tegevus, töö- ja praktikakogemused. Kindlasti too välja oma keelteoskus ja ära ole keelte hindamisel liialt tagasihoidlik.

Avaldus tuleks vormistada korrektselt, nii kirja- kui sisuliste vigadeta. Selle kirjutamiseks tuleks varuda aega. Tähtaegadest tuleb kinni pidada ning kontrollida, et kogu vajalik informatsioon ja lisadokumendid oleksid olemas. CV võiks olla koostatud Europassis, kuna see on üha levinum vorm, kuid ka teised esitusviisid on lubatud.


 

Viimati uuendatud: 22. november 2017