Eesti eesistumine 2017

Euroopa Liidu eesistujariik on liikmesriik, kes vastutab Euroopa Liidu Nõukogu töö korraldamise eest. Eesistuja määratakse rotatsiooni korras kuueks kuuks. Eesti oli Euroopa Liidu eesistujamaa 2017. aasta juulist kuni detsembrini.

 

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tulemused » (56.5 KB)

Riigikantselei. Foto: Tauno Tõhk

 

2017. aasta teises pooles oli Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis. See tähendab nõukogu seisukohtade kujundamist kõigi liikmesriikide huve arvesse võttes, ise sealjuures neutraalseks jäädes.

Eesistujariigi ülesanne on korraldada Euroopa Liidu Nõukogu istungeid ja töörühmade tööd - kujundada päevakorrad, juhatada istungeid ja kohtumisi ning selgitada aruteludes välja ühisosa. Saavutatud kokkuleppeid tuleb eesistujal esindada ja kaitsta läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja Parlamendiga. Euroopa Liidu Nõukogu võtab koos Euroopa Parlamendiga vastu kõigi liikmesriikide jaoks siduvaid otsuseid.

Eesistujariik vahetub iga poole aasta tagant. Eesti võttis eesistumise teatepulga üle Maltalt, et see siis kuus kuud hiljem omakorda Bulgaariale edasi anda. Kolm järjestikust eesistujat lepivad omavahel kokku, millistele valdkondadele Euroopa tasandil rohkem tähelepanu pöörata. See kindlustab oluliste teemade püsimise fookuses järjest 18 kuu jooksul.

Vahetult enne eesistumist valmis Eesti eesistumise sisuprogramm, mis koondas kõik need teemad, millele Eesti oma eesistumise ajal rohkem tähelepanu tahtis suunata.

Eesistumise ettevalmistamist koordineeris Riigikantselei. 2012. aastal moodustas valitsus eesistumise ettevalmistamiseks komisjoni, mida juhtis riigisekretär. Komisjoni kuulusid esindajad ettevalmistustega seotud asutustest: riigikantseleist, ministeeriumidest ja Eesti alalisest esindusest Euroopa Liidu juures. Komisjoni juhtimisel valmis 2014. aastal eesistumise ettevalmistuste tegevuskava, personalistrateegia ja koolituskava. Samuti kinnitas komisjob eesistumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks keskse eelarve.

Eesistumise ettevalmistuste meeskond Riigikantseleis värbas ja koolitas vajalikud inimesed, korraldas eesistumise ajal ministrite mitteametlikke kohtumisi ja teisi kõrgetasemelisi üritusi ning koordineeris kõigi eesistumisega seotud asutuste ja osapoolte koostööd.

www.eu2017.ee

Viimati uuendatud: 8. jaanuar 2019