Sa oled siin

E-Eesti nõukogu

E-Eesti nõukogu juhib Eesti infoühiskonna ja e-riigi arengut, eeskätt infoühiskonna arengukava elluviimist.

Nõukogu roll on valitsuse seisukohtadeks nõu anda, riigiasutuste tööd suunata ja kokkuleppeid teha.

Nõukogusse kuulub viis eksperti ja IKT sektori esindajat ning kolm ministrit. Nõukogu esimees on peaminister. Töösse kaasatakse vastavalt vajadusele ka teisi riigiasutusi ja eksperte.

Vajadusel asutab nõukogu eksperdikomisjone ja töörühmi või tellib analüüse IKT-poliitika valdkonnas.

Nõukogu tööd korraldab Riigikantselei strateegiabüroo. 

E-Eesti nõukogu moodustati 2014. aastal senise Infoühiskonna nõukogu (varasema nimega Informaatika nõukogu) asemele.

 

Nõukogu liikmed

 • Esimees: peaminister
 • Ase-esimees: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
 • haridus- ja teadusminister
 • justiitsminister
 • rahandusminister
 • riigihalduse minister
 • side ja riigi infosüsteemide asekantsler
 • ITLi president
 • Rainer Kattel
 • Kristjan Vassil
 • Ivo Suursoo
 • Maarika Truu
 • Linnar Viik
 • Taavi Kotka

 

Nõukogu ülesanded

• Eesti infoühiskonna arengukava elluviimise juhtimine, sealhulgas arengukava täienduste ja muudatuste algatamine ja nende kohta arvamuse andmine, rakendusplaanide eelnõude ja arengukava elluviimise aruannete heakskiitmine, arengukava elluviimise hindamise kavatsuste ja tulemuste kohta arvamuste andmine, riigiasutuste ja sektorite vahelise koostöö suunamine

• seisukohtade kujundamine Eestis ja mujal Euroopas ja maailmas infoühiskonna arengut puudutavates olulistes küsimustes, sealhulgas Eesti seisukohtadeks Euroopa Liidus ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides

• infoühiskonna arengut mõjutavate poliitikadokumentide koostamiseks ettepanekute tegemine, vastavate eelnõude läbivaatamine ja nende kohta arvamuse andmine

• IKT-poliitika valdkonna Euroopa Liidu tõukefondide meetmete valdkondliku komisjoni ülesannete täitmine.

 

 

Kontakt

 

Marten Kaevats

strateegiabüroo nõunik

 

 

 Telefon: 693 5624
marten.kaevats[at]riigikantselei[dot]ee

 

Viimati uuendatud: 20. juuni 2019