Tegevuskava 2020-2022

 

 

Vabariigi Valitsus kiitis avatud valitsemise partnerluse tegevuskava aastateks 2020-2022 heaks 1. oktoobril 2020.

Tegevuskava 2020-2022 (790.31 KB)

AVP tegevuskava avaseminar Tallinnas 30.10.2019. Foto: Raul Mee

 

 

Tegevuskava koostamise ajakava

Aeg Tegevus Eesmärk
7.-21.10.2019 Eelkohtumised huvirühmadega Tutvustada AVP-d seni vähemkaasatud sidusrühmadele (Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Külaliikumine Kodukant, Korruptsioonivaba Eesti, vanemaealiste poliitika eksperdid)
30.10.2019 Tegevuskava avaseminar Koostöös AVP ümarlaua ja sidusrühmade esindajatega leida AVP ühisosa strateegiaga "Eesti 2035"
03.12.2019 ARVAK kohtumine Kokku leppida tegevuskava koostamise protsess
06.02.2020 AVP ümarlaua kohtumine Arutada tegevuskava koostamise protsessi
17.02.2020 Kantslerite nõupidamine Tutvustada tegevuskava koostamise protsessi
18.02.2020 ARVAK kohtumine Anda hinnang kehtiva tegevuskava elluviimisele ja selle tegevustega jätkamisele vajalikkusele
21.05-4.06.2020 Avalik ideekorje. Ettepanekuid saab 4. juunini esitada siin. Leida uusi AVP tegevusi

10.06.2020

Seminar partnerite ja ministeeriumite esindajatega Kujundada tegevuskava võimalikke uusi tegevusi
Juuni 2020 Kohtumised ministeeriumitega Kokku leppida, milliste tegevustega panustatakse AVP tegevuskavva
Juuni-juuli 2020 Tegevuskava I versiooni kirjutamine ja mitteametlik kooskõlastusring ministeeriumite ja peamiste partnerorganisatsioonidega Senised arutelud ja kokkulepped on analüüsitud ja tegevuskava mustand valmis
3.08.2020 ARVAK kohtumine Tegevuskava ettevalmistamine avalikuks konsultatsiooniks ja kooskõlastamiseks
10-23.08. 2020 Tegevuskava kooskõlastamine Tegevuskava on partnerite ja ministeeriumitega kokku lepitud
27.08.2020 AVP tegevuskava esitamine Vabariigi Valitsusele Tegevuskava heakskiitmine

 

   

  Kontakt

   

  Ott Karulin

  strageegiabüroo nõunik

   

   Telefon: 693 5222
  ott.karulin[at]riigikantselei[dot]ee

   
   

   

  Viimati uuendatud: 1. oktoober 2020