Avatud valitsemise partnerlus

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

 
AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on AVP raames ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.
 
AVP-s osalemise peamine eesmärk on suunata nii avaliku halduse kui ka kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemustest ning jagada kogemusi teiste osalevate riikidega.
 
Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 79 riiki.
 
 

 

Avatud riigivalitsemise arengukomisjon

Komisjon moodustati haldusvõimekuse arendamise valdkondliku komisjoni ühendamisel avatud valitsemise partnerluse tegevuskava koordineeriva koguga. 

Avatud valitsemise partnerluse valdkonnas on komisjoni ülesanne kujundada avatud valitsemise partnerluse tegevuskava koostamise protsessi kujundamine ning jälgida ja koordineerida tegevuskava elluviimist. Komisjon annab ka soovitusi avatud valitsemise partnerluse tegevustega seotud osalistele ning hindab tegevuskava elluviimist. Samuti on aitab komisjon kaasa Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärkide ja tegevuste laialdasele kajastamisele.

Komisjoni tööd korraldab Riigikantselei strateegiabüroo. 

Komisjoni juht: riigisekretär Taimar Peterkop

Komisjoni juhi asendaja: strateegiadirektor Henry Kattago

Komisjoni liikmed:

Rahandusministeeriumi kantsler
Justiitsministeeriumi kantsler
Siseministeeriumi kantsler
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
Eesti Koostöö Kogu esindaja
Arenguseire Keskuse esindaja
Vabaühenduste Liidu esindaja
Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja
E-riigi Akadeemia esindaja

Riigisekretäri käskkirjad: 26.09.2014 (95.29 KB)8.09.2015 (89.5 KB), 4.01.2016 (89.48 KB), 29.02.2016 (89.66 KB), 14.03.2017 (87.83 KB), 15.05.2019 (655.5 KB), 21.05.2019 (91.8 KB), 3.12.2019 (96.29 KB).

 

Koosolekute kokkuvõtted

4.11.2014 (209.71 KB)
6.01.2015 (108.77 KB)
24.03.2015 (97.39 KB)
2.06.2015 (286.48 KB)
8.09.2015 (97.33 KB)
8.12.2015 (114.92 KB)
1.03.2016 (103.04 KB)
27.04.2016 (100.98 KB)
1.06.2016 (94.48 KB)
21.09.2016 (96.39 KB)
 

20.06.2017 (108.78 KB)
13.02.2018 (95.44 KB) (lisa) (253.93 KB)
13.03.2018 (98.49 KB)
8.05.2018 (104.58 KB) (lisa) (215.28 KB)
19.06.2018 (97.67 KB)
24.05.2019 (107.22 KB)
3.12.2019 (480.93 KB)
18.02.2020 (384.25 KB)
10.08.2020 (383.22 KB)

 

Avatud valitsemise partnerluse koordineeriva kogu koosolek 24.05.2019. Fotod: Jürgen Randma

 

Kontakt

 

Ott Karulin

strageegiabüroo nõunik

 

 Telefon: 693 5222
ott.karulin[at]riigikantselei[dot]ee

 
 

 

Viimati uuendatud: 1. oktoober 2020