Tippjuhtide valikukomisjoni arvamused kantsleri kandidaatide kohta

1. aprillil 2013 jõustunud avaliku teenistuse seaduse § 22 järgi nimetab ministeeriumi kantsleri ametisse Vabariigi Valitsus, kuulates ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse. Tippjuhtide valikukomisjoni lõppotsus kandidaadi sobivuse kohta avaldatakse Riigikantselei veebilehel.

 

Välisministeeriumi kantsleri kandidaat Jonatan Vseviov

22.10.2020 - Seoses vajadusega nimetada ametisse Välisministeeriumi kantsler, teatas välisminister Urmas Reinsalu komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Jonatan Vseviov Välisministeeriumi kantsleri ametikohale ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 21. oktoobri 2020. a koosolekul ning otsustas: Jonatan Vseviov sobib Välisministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Maaeluministeeriumi kantsleri kandidaat Tiina Saron

9.01.2020 - Seoses vajadusega nimetada ametisse Maaeluministeeriumi kantsler, teatas maaeluminister Arvo Alles komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Tiina Saron Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 3. jaanuari 2020. a koosolekul ning otsustas: Tiina Saron sobib Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri kandidaat Mart Laidmets

24.01.2019 - Seoses Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varraku ametist lahkumisega, teatas haridus-ja teadusminister Mailis Reps komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada kantsleri ametikohale Mart Laidmetsa ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 23. jaanuari 2019. a koosolekul ning otsustas: Mart Laidmets sobib Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri kandidaat Ando Leppiman

20.12.2018 - Seoses Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Merike Saksa sooviga ametist lahkuda, teatasid majandus-ja taristuminister Kadri Simson ning ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Ando Leppiman kantsleri ametikohale ning palusid tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 12. detsembri 2018 koosolekul ning otsustas: Ando Leppiman sobib Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

 

 

Sotsiaalministeeriumi kantsleri kandidaat Marika Priske

29.11.2018 - Seoses Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske ametiaja lõppemisega 13. juulil 2019. a., teatasid sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja tervise- ja tööminister Riina Sikkut komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Marika Priske kantsleri ametikohale ka saabuval ametiajal ning palusid tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 30. oktoobri 2018 koosolekul ning otsustas: Marika Priske sobib Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale.
 

 

 

Kaitseministeeriumi kantsleri kandidaat Kristjan Prikk

05.07.2018 - Seoses Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviovi sooviga lahkuda ametist, teatas kaitseminister Jüri Luik komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Kristjan Prikk kantsleri ametikohale ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.
Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 27. juuni 2018 koosolekul ning otsustas: Kristjan Prikk sobib Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

 

Keskkonnaministeeriumi kantsleri kandidaat Meelis Münt

7.06.2018 - Seoses Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärve ametiaja lõppemisega 20. juunil 2018.a., teatas keskkonnaminister Siim Kiisler komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Meelis Münt kantsleri ametikohale ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 29. mai 2018 koosolekul ning otsustas: Meelis Münt sobib Keskkonnaministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

 

Kultuuriministeeriumi kantsleri kandidaat Tarvi Sits

7.06.2018 - Seoses Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgese sooviga lahkuda ametist aprillis 2018. a., teatas kultuuriminister Indrek Saar komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Tarvi Sits kantsleri ametikohale ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 29. mai 2018 koosolekul ning otsustas: Tarvi Sits sobib Kultuuriministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

 

Justiitsministeeriumi kantsleri kandidaat Tõnis Saar

6.07.2017 - Seoses Justiitsministeeriumi kantsleri Norman Aasa ametist lahkumisega teatas justiitsminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Tõnis Saar Justiitsministeeriumi kantsleri ametikohale ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 5. juuni 2017 koosolekul ning otsustas: Tõnis Saar sobib Justiitsministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri kandidaat Tea Varrak

23.03.2017 - Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Janar Holmi ametist lahkumisega teatas haridus- ja teadusminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Tea Varrak Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 15. märtsi 2017 koosolekul ning otsustas: Tea Varrak sobib Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Kultuuriministeeriumi kantsleri kandidaat Paavo Nõgene

15.03.2017 - Seoses Kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgene teenistustähtaja möödumisega 31. detsembril 2017. a teatas kultuuriminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Paavo Nõgene Kultuuriministeeriumi kantsleri ametikohale ka uueks tähtajaks ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 1. märtsi 2017 koosolekul ning otsustas: Paavo Nõgene sobib Kultuuriministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Maaeluministeeriumi kantsleri kandidaat Illar Lemetti

24.03.2016 - Seoses Maaeluministeeriumi  kantsleri Ants Nooda lahkumisega ametist teatas maaeluminister riigisekretärile kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Illar Lemetti Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus. 

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 16. märtsi 2016 koosolekul ning otsustas: Illar Lemetti sobib Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Maaeluministeeriumi kantsleri kandidaat Ants Noot

13.01.2016 - Seoses Maaeluministeeriumi kantsleri Ants Nooda teenistustähtaja möödumisega 26. jaanuaril 2016 teatas maaeluminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Ants Noot Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale ka uueks tähtajaks ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus. 

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 21. detsembril 2015 koosolekul ning otsustas: Ants Noot sobib Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Rahandusministeeriumi kantsleri kandidaat Veiko Tali

2.12.2015 - Seoses Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Tali teenistustähtaja möödumisega 26. jaanuaril 2016 teatasid rahandusminister ja riigihalduse minister riigisekretärile kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Veiko Tali Rahandusministeeriumi kantsleri ametikohale ka uueks tähtajaks ning palusid tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus. 

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 4. novembri 2015 koosolekul ning otsustas: Veiko Tali sobib Rahandusministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Kaitseministeeriumi kantsleri kandidaat Jonatan Vseviov

10.11.2015 - Seoses Kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marrani teenistustähtaja möödumisega 31.12.2015 ja tema nimetamisega Teabeameti peadirektori ametikohale alates 1.1.2016 teatas kaitseminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale Jonatan Vseviov ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 4. novembri 2015 koosolekul ning otsustas: Jonatan Vseviov sobib Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Välisministeeriumi kantsleri kandidaat Rainer Saks

12.08.2015 - Seoses Välisministeeriumi kantsler Alar Streimanni lahkumisega ametikohalt teatas välisminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada kantsleri ametikohale Rainer Saks ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 5. augusti 2015 koosolekul ning otsustas: Rainer Saks sobib Välisministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Siseministeeriumi kantsleri kandidaat Lauri Lugna

12.08.2015 - Seoses Siseministeeriumi kantsler Leif Kalevi lahkumisega ametikohalt teatas siseminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada kantsleri ametikohale Lauri Lugna ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 5. augusti 2015 koosolekul ning otsustas: Lauri Lugna sobib Siseministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Justiitsministeeriumi kantsleri kandidaat Norman Aas

30.05.2014 - Seoses Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu lahkumisega 31. augustil 2014. a teatas justiitsminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada kantsleri ametikohale Norman Aas ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 30. mail 2014 koosolekul ning otsustas: Norman Aas sobib Justiitsministeeriumi kantsleri ametikohale.
 

Sotsiaalministeeriumi kantsleri kandidaat Marika Priske

30.05.2014 - Seoses Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheimi teenistustähtaja möödumisega 31. märtsil 2014. a teatas sotsiaalminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada kantsleri ametikohale Marika Priske ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 30. mail 2014 koosolekul ning otsustas: Marika Priske sobib Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale.
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri kandidaat Merike Saks

30.05.2014 - Seoses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske lahkumisega Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale teatas majandus- ja kommunikatsiooniminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada kantsleri ametikohale Merike Saks ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 30. mail 2014 koosolekul ning otsustas: Merike Saks sobib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Keskkonnaministeeriumi kantsleri kandidaat Andres Talijärv

14.06.2013 - Seoses Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annuse teenistustähtaja möödumisega 20. juunil 2013. a teatas keskkonnaminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Andres Talijärv Keskkonnaministeeriumi kantsleri ametikohale ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.
 

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 5. juunil 2013 koosolekul ning otsustas: Andres Talijärv sobib Keskkonnaministeeriumi kantsleri ametikohale.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri kandidaat Janar Holm

10.04.2013 - Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holmi teenistustähtaja möödumisega 10. aprillil 2013. a teatas haridus- ja teadusminister riigisekretärile oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Janar Holm kantsleri ametikohale uueks tähtajaks ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.
 

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 3. aprilli 2013 koosolekul ning otsustas: Janar Holm sobib Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale.

Viimati uuendatud: 22. oktoober 2020