Järelkasvuprogrammid

 

 

 

 

Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.​

 

 

Juhtimistalentide programm

 

Juhtimistalentide programmi peamine eesmärk on tuua noori ja võimekaid inimesi avalikku teenistusse ning kasvatada neist praegustele tippjuhtidele järelkasvu.

Riigikantselei viis esimese juhtimistalentide programmi läbi 2012. aasta septembrist 2014. aprillini. Programmi kandideeris 146 noort, kellest valiti välja seitse. Teise programmi, mis kestis 2015. aasta septembrist 2017. aasta maini kandideeris 145 noort, kelle seast valiti välja kaheksa.

Pooleteise aasta jooksul töötasid osalejad erinevates ministeeriumides ja riigikantseleis ning osalesid mitmetes arendustegevustes. 

Loe programmi kohta lähemalt siin.

 

 

 

Juhtimistalentide programmi lõpetamine Stenbocki majas 30. aprillil 2014. Foto: Riigikantselei

 

Juhtimistalentide programmi lõpetamine Stenbocki majas 10. mail 2017. Foto: Riigikantselei

 

Newton

 
Riigikantselei on läbi viinud neli Newton programmi juhieelduste ja -motivatsiooniga keskastmejuhtidele ning tippspetsialistidele avalikust teenistusest.
 
Programmi eesmärk on süsteemselt arendada juhieeldustega avalike teenistujate kompetentse ja seeläbi valmistada ette potentsiaalseid avaliku teenistuse tippjuhte ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.
 
Newtoni programm sai nime kiirenduse valemi leiutanud teadlase Isaac Newtoni järgi.
 
Loe programmi kohta lähemalt siin.
 
 
Tippjuhtide kompetentsikeskus on korraldanud  2012. aastal ka spetsiaalse arenguprogrammi erinevate ametite ja inspektsioonide peadirektorite asetäitjatele.
 
 
Viimati uuendatud: 17. oktoober 2018