Sa oled siin

Valitsuse majandusarengu komisjon

 

 

Vabariigi Valitsuse 13. aprill 2017 korraldusega moodustatud valitsuse majandusarengu komisjoni (VMK) eesmärk on edendada Eesti majandusarengut ja parandada riigi konkurentsivõimet.

Komisjoni tööd korraldab Riigikantselei. Komisjoni sekretär on Riigikantselei strateegiadirektor, kes osaleb komisjoni istungil sõnaõigusega. 

Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on:

 • väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
 • haridus- ja teadusminister
 • justiitsminister
 • majandus- ja taristuminister
 • rahandusminister
 • sotsiaalminister
 • välisminister

Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.

 

 

Majandusarengu komisjoni nõupidamine Stenbocki majas 9.06.2020. Foto: Riigikantselei

 

Komisjoni tööd toetab ministeeriumide asekantsleritest koosnev alakomisjon, kuhu kuuluvad:

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler,
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler,
 • Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler,
 • Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler,
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise asekantsler,
 • Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler,
 • Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler,
 • Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler.

Alakomisjoni töö korraldamise ja koordineerimise eest vastutab Riigikantselei strateegiadirektor, kes määrab vastavalt valdkonnale muuhulgas teema ettevalmistaja.

 

VMK juurde on loodud ka kaks ekspertkogu, millel on nõuandev roll komisjoni otsuste kujundamisel.

 • Sotsiaalpartneritest, säästva arengu komisjoni liikmetest, teadlastest ja valdkondlikest ekspertidest koosneva kogu liikmed (106.4 KB) kinnitati 2017. aasta septembri istungil. Konkreetsete teemade osas seisukohtade ettevalmistamiseks moodustatakse ekspertkogu töörühmad. 2017. aasta oktoobris moodustati töörühm taastuvenergia statistikakaubanduse ettevalmistamiseks
 • Majanduse elavdamise ekspertkogu liikmed on Raul Eamets, Ardo Hansson, Alo Ivask, Väino Kaldoja, Erki Kilu, Arno Kütt, Toomas Luman, Kadri Männasoo, Piret Mürk-Dubout, Peep Peterson, Jaan Pillesaar, Indrek Neivelt, Kai Realo, Ivo Suursoo ja Kadri Ukrainski. Kogu liikmed kinnitati juunis 2020 ja selle eesmärk on nõustada valitsust majanduse ergutamise, inimeste toimetuleku parandamise ja ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes.

  Majanduse ekspertkogu liikmete ettepanekud (992.21 KB)

Ekspertkogude tööd koordineerib Riigikantselei strateegiabüroo.

 

Kontakt

 

Eili Lepik

strateegiadirektori asetäitja

 

 

 Telefon: 693 5619
eili.lepik[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 24. august 2020