Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon

Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni (edaspidi valikukomisjon) eesmärk on tihedas koostöös asutusega leida sobivaimad kandidaadid vakantsetele juhi ametikohtadele.  

Vastavalt avaliku teenistuse seadusele viib valikukomisjon läbi avalikke konkursse ministeeriumi kantsleri, asekantsleri, Riigikantselei direktori, ameti ja inspektsiooni peadirektori ning avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud valitsusasutuse juhtide ametikohtadele.

Tippjuhtide valikukomisjoni koosseisu määrab Vabariigi Valitsus.

Täiendav informatsioon valikukomisjoni puudutavates küsimustes: Kati Valvik, tel 693 5460, e-post kati.valvik[at]riigikantselei[dot]ee


Valikukomisjoni liikmed 

  • Taimar Peterkop, riigisekretär - komisjoni esimees
  • Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler - komisjoni aseesimees
  • Eve Limbach-Pirn, tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja - komisjoni sekretär
  • Marika Priske, Sotsiaalministeeriumi kantsler
  • Valdur Laid, Maksu- ja Tolliameti peadirektor
  • Riina Varts, personalijuhtimise tunnustatud ekspert
  • Tippjuhi ametikohale vastava ministeeriumi kantsler

 

 

Viimati uuendatud: 9. oktoober 2020