Sa oled siin

Avalik konkurss: Sotsiaalkindlustusameti peadirektor

21. detsember 2020 - 12:05

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalkindlustusameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori ülesanne on tagada riigi sotsiaalkaitsesüsteemi toimimine koostöös Sotsiaalministeeriumi ja kohalike omavalitsuste asutustega, sh
- kasvatada ja tugevdada Sotsiaalkindlustusameti rolli sotsiaalkaitse riikliku kompetentsikeskusena, kes nõustab kohalikke omavalitsusi ja kujundab uusi teenuseid;
- juhtida organisatsiooni ees seisvaid suuri muudatusi, nt seisab ametil ees ülesanne saada kliendisõbralikuks nõuandjaks kõikides pensioneid puudutavates küsimustes ja edendada kodanike finantskirjaoskust oma tulevikku puudutavate otsuste eest vastutamisel;
- jätkata ameti teenuste horisontaalset integratsiooni ja standardiseerimist eelkõige sotsiaalkaitse ja meditsiinisüsteemi vahel;
- arendada organisatsiooni targa ja tugeva IT äritellijana. Ametil seisavad ees ulatuslikud teenuste arendused, mis eeldavad tugeva ärianalüütilise kompetentsi kasvatamist ja head koostööd Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega;
- edendada innovatsioonikeskset mõtteviisi sotsiaalkaitse teenuste kujundamisel ja kättesaadavuse parendamisel, mis eeldab julgust astuda kõrvale juurdunud reeglitest ja arusaamadest.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus;
2. vähemalt kolmeaastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt tasemel B2;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile
(https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel), rõhuasetusega „Tulemuste saavutaja“ ja „Väärtuse looja“ kompetentsidele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on head teadmised Eesti sotsiaalkaitsesüsteemi toimimisest.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjelduse, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Tagasivaade 2025: Sotsiaalkindlusameti eduloo nurgakivid“, essee pikkus kuni kaks lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 15.01.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 6269 260 (Sotsiaalministeerium).