Sa oled siin

Avalik konkurss: Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler

7. detsember 2020 - 15:10

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri ametikohale.

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri põhiülesandeks on põllumajandus-, maaelu- ja maakasutuspoliitika kujundamine ja selle elluviimise koordineerimine.

Asekantsleri peamiseks väljakutseks on maapiirkonna majandustegevuse, põllumajanduse ja toiduainesektori konkurentsivõime suurendamine, põllumajandustootmise jätkusuutlikkuse ja põllumajanduskeskkonna säästliku kasutamise tagamine, maapiirkonna elukeskkonna arendamine ja piirkondade tasakaalustatud arengule kaasa aitamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) vähemalt 3-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus;
3) inglise keele oskus C1 tasemel;
4) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“ ja „Väärtuse looja“ kompetentsidele (vt https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel).

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1) head teadmised põllumajandus-, maaelu- ja maakasutuspoliitikast;
2) head teadmised Euroopa Liidu otsustusprotsessist.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Millisena näen olukorda Eesti maapiirkonnas ja minu võimalused selle muutmiseks“ (kuni 2 lehekülge);
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 11.01.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).