Tippjuhtide kompetentsikeskus

Tippjuhtide kompetentsikeskus on Riigikantselei struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on tagada avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine, valik ja arendamine.


Keskus toetab tippjuhtide valikut, sh korraldab tippjuhtide värbamiseks ja valikuks sobivate tegevuspõhimõtete ja meetodite väljatöötamist ning teenindab avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni.

Keskus korraldab ka tippjuhtide arendamist, sh tippjuhtide hindamist, haldab ja arendab e-kompetentsikeskust, analüüsib tippjuhtide arenguvajadusi, nõustab tippjuhte nende arendamisel ning pakub ja korraldab neile selleks vajalikke arendustegevusi.

Keskus teeb koostööd teiste riikide avaliku teenistuse tippjuhtide arendamise eest vastutavate ametkondadega ning osaleb vastavates Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste võrgustike töös.

 

Eve Limbach-Pirn

Eve Limbach-Pirn

tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja

 

 Tel: 693 5452
eve.limbach-pirn[at]riigikantselei[dot]ee

 

Külli Toomet-Björck

Külli Toomet-Björck

tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik

 

 Tel: 693 5456
kylli.toomet-bjorck[at]riigikantselei[dot]ee

Monika Tamla

tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik

 

 Tel: 693 5457
 monika.tamla[at]riigikantselei[dot]ee

 

Terje Veide

Terje Laur

tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik

 

 Tel: 693 5458
terje.laur[at]riigikantselei[dot]ee

Kati Valvik

tippjuhtide kompetentsikeskuse konsultant

 

 Tel: 693 5460
kati.valvik[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 5. november 2019