Sa oled siin

Stipendium Eesti riigijuhid 1918-1940/1944

Stipendiumikonkursid ja laureaadid:

 

 

Riigikantselei stipendiumi "Eesti riigijuhid 1918–1940/1944" statuut

 
 1. Riigikantselei asutab stipendium "Eesti riigijuhid 1918–1940/1944"soovides meeles pidada Eesti riigi rajajaid, väärtustada meie riikluse ajalugu ning kaasa aidata selle uurimisele.
   
 2. Stipendium antakse eestikeelse uurimistöö eest Eesti riigivanemate ja peaministrite aastatel 1918–1940/1944 (Friedrich Akel, Ado Birk, Kaarel Einbund (Eenpalu), Jüri Jaakson, Juhan Kukk, Ants Piip, Konstantin Päts, August Rei, Otto Strandman, Jaan Teemant, Otto Tief, Jaan Tõnisson, Jüri Uluots) tegevuse uurimise toetamiseks ja nende tervikbiograafiate koostamiseks. Iga riigijuhi uurimiseks antakse välja üks stipendium.
   
 3. Igal aastal võidakse välja anda kuni kolm stipendiumi.
   
 4. Stipendiumi võivad taotleda kõik ajalooalase teadusliku uurimistöö kogemust omavad isikud.
   
 5. Stipendiumi suurus määratakse stipendiumi välja kuulutades. 25 protsenti stipendiumist saab töö koostaja uurimise algul ja 75 protsenti pärast sada, kui riigiarhivaari poolt moodustatud komisjon on tunnistanud uurimistöö nõuetele vastavaks.
   
 6. Riigikantselei kuulutab stipendiumi taotlemiseks välja avaliku konkursi üldjuhul  Eesti Vabariigi aastapäevaks, 24. veebruariks. Sellest antakse teada ajalehtedes Postimees ja Päevaleht ning Riigikantselei ja Rahvusarhiivi veebilehel.
   
 7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Rahvusarhiivile esitada:
  1. avaldus;
  2. elulookirjeldus koos isiku- ja kontaktandmetega;
  3. seniste uurimuste ja publikatsioonide nimekiri;
  4. lühike põhjendus koos uurimistöö ideekavandi, kasutatavate allikate ülevaate ja töö valmimise ajakavaga (maksimaalselt kolm aastat).
 8. Riigiarhivaar moodustab teadusekspertidest stipendiumikomisjoni, kelle ülesandeks on:
  1. stipendiumitaotluste läbivaatamine ja stipendiumisaajate otsustamine;
  2. stipendiaatide valminud käsikirjade läbivaatamine ning nende nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine.
 9. Stipendiumikomisjonil on õigus vastaval aastal nõuetekohaste taotluste puudumisel stipendiumi mitte välja anda.
   
 10. Riigikantselei annab stipendiumisaajatest teada pressiteates ning Riigikantselei veebilehel üldjuhul iga aasta võidupühaks, 23. juuniks.
   
 11. Stipendiumisaaja ja Riigikantselei sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi väljamaksmise tähtajad ja uurimistöö valmimise ajakava.
   
 12. Stipendiumikomisjoni poolt heakskiidetud käsikirjad avaldatakse Eesti riigimeeste elulugude sarjas, mille on asutanud Rahvusarhiiv.


2008. aastal stipendiumi pälvinud professor Jüri Anti koostatud monograafia "August Rei - Eesti riigimees, poliitik, diplomaat". See on esimene raamat, mis ilmus Rahvusarhiivi asutatud riigimeeste elulugude sarjas. Foto raamatu esitluselt 22.06.2012, Riigikantselei

2012. aastal stipendiumi pälvinud Indrek Paavle koostatud raamat „Õiguse ja omariikluse eest : Otto Tief (1889–1976)“". Raamat on Rahvusarhiivi asutatud riigimeeste elulugude sarjas teine. Foto raamatu esitluselt 19.09.2014, Riigikantselei

2013. aastal stipendiumi pälvinud Toomas Karjahärmi ja Ago Pajuri monograafia „Konstantin Päts. Poliitiline biograafia.“ on Rahvusarhiivi asutatud riigimeeste elulugude sarjas kolmas. Foto raamatu esitluselt 23.02.2018 Pärnus, autor Aron Urb

 

2013. aastal stipendiumi pälvinud Krista Aru monograafia „Jaan Tõnisson – rahvajuht ja riigivanem“ on neljas raamat Rahvusarhiivi asutatud riigimeeste elulugude sarjas. Foto raamatu esitluselt 18.11.2019 Tartus, autor Timo Arbeiter

 

Viimati uuendatud: 3. september 2020