Säästva arengu komisjon

Vabariigi Valitsus asutas Eesti säästva arengu komisjon 1996. aastal.  
 

Kui varem keskendus komisjon eelkõige Eesti säästva arengu eesmärkidele, siis 2017. aasta sügisest on säästva arengu komisjoni  ülesanne jälgida ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide elluviimist ning osaleda nende elluviimises

Komisjon kiidab heaks Eesti säästva arengu näitajate nimekirja, mis on peamiseks säästva arengu seiremehhanismiks Eestis. 

Komisjoni istungid toimuvad komisjoni kinnitatud aastase töökava alusel, milles määratletakse komisjoni ülesanded, olulisemad fookusteemad ja korraliste istungite toimumise ajad.

Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kelle komisjoni liikmed valivad kaheks aastaks. Komisjoni esimehe tegevust toetab aseesimees, kes valitakse samuti kaheks aastaks. Komisjoni esimees juhib komisjoni istungeid ning esindab komisjoni seisukohti meediaga ja valitsusega suhtlemisel.

Alates 2007. aastast tegutseb säästva arengu komisjoni sekretariaadina Riigikantselei strateegiabüroo, kes tagab komisjoni töö tehnilise teenindamise ja toetab komisjoni otsuste ettevalmistamist ehk aitab leida uuringute ja analüüside läbiviijaid, koostada lähteülesandeid, sõlmib lepinguid, rahastab uuringuid ja analüüse, korraldab fookusteemade arutelusid jne.

23. novembrist 2019 on komisjoni esimees Mihkel Annus Eesti Taastuvenergia kojast.

Kontakt: 56913094mihkel.annus[at]taastuvenergeetika[dot]ee 

Säästva arengu komisjoni liikmeteks on järgmiste valitsusväliste organisatsioonide esindajad:

- Arengukoostöö Ümarlaud
- Eesti Haridusfoorum
- Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
- Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
- Eesti Keskkonnaühenduste Koda
- Eesti Kultuuri Koda
- Eesti Linnade Liit
- Eesti Looduskaitse Selts
- Eesti Maaomavalitsuste Liit
- Eesti Metsaselts
- Eesti Muinsuskaitse Selts
- Eesti Noorteühenduste Liit
- Eesti Puuetega Inimeste Koda
- Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
- Eesti Rooma Klubi
- Eesti Taastuvenergia Koda
- Eesti Teaduste Akadeemia
- Eesti Tervisedenduse Ühing
- Lastekaitse Liit
- Rektorite Nõukogu
- Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu
- Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
- Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum

Säästva arengu komisjon Stenbocki majas, 16.09.2015. Foto: Tauno Tõhk

 

Kontakt

 

Eili Lepik

strateegiadirektori asetäitja

 

 

 Telefon: 693 5619
eili.lepik[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 23. oktoober 2019