Sa oled siin

Riigikantselei personal

Riigikantseleis töötab praegu umbes 160 inimest. 

Enamus Riigikantselei töötajatest on apoliitilised teenistujad, kes jäävad ametisse peaministri ning valitsuse vahetumise korral. Vaid peaministri nõunike töö kestus Riigikantseleis on seotud peaministri ametiajaga. Tähtajaliselt on tööle võetud ka EV100 tähistamist korraldavad inimesed.

 •  

 • Meie töötajate hulgas on palju noori, töötajad on haritud ja õpihimulised. Üle kolmandiku töötajatest on vanuses alla 35 aasta, 90 protsenti on kõrgharidusega, keskmine tööstaaž Riigikantseleis on ligi kuus aastat.

 • Värbamisel ja töötajate arendamisel kasutame kogemuste saamise ning koostöövõime tõstmise eesmärgil asutustevahelist tähtajalist üleviimist (rotatsiooni). Ligi viiendik kolleegidest on siin rotatsiooni korras. Ise oleme töötajaid roteerinud nii ministeeriumidesse kui ka Euroopa Komisjoni ja Eesti alalisse esindusse Euroopa Liidu juures. Pakume võimalust ka asutuse siseseks rotatsiooniks.

 • Riigikantselei tööandjana pakub võimalust toetada valitsust ja peaministrit ning aidata tagada head riigivalitsemist. Hindame töötajaid, kes väärtustavad koostöövalmidust, usaldusväärsust, asjatundlikkust ja uuendusmeelsust.

 • Toetame töötajate igakülgset arengut nii Eestis kui väljaspool. Lisaks traditsioonilistele koolitustele pakume võimalust õppereisideks, stažeerimiseks, rotatsiooniks.

  Meie töötajate pühendumus oma tööle on avaliku teenistuse keskmisest kõrgem, samuti kõrgem ministeeriumide ja põhiseaduslike institutsioonide ning märgatavalt erasektori keskmisest.

 • Riigikantselei töötajad on uuringu põhjal rahul nii rahalise kui ka mitterahalise tunnustamisega, juhtimisega, meeskonnaga ja töö sisu ning arenguvõimalustega. Samas tuleb Riigikantseleis arvestada võrdlemisi kõrge töökoormusega.

 

 

 

Tööpakkumised
 

Tööpakkumised avaldame siin ja avaliku teenistuse veebilehel »

Graafilise disaineri konkurss

Info täitmata ametikohtadest leiab kontaktide lehelt »

 

 

Praktika Riigikantseleis

 

Riigikantseleisse on võimalik praktikale kandideerida üliõpilastel, kes

 • on soovitavalt läbinud õppeaineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • valdavad vabalt eesti keelt, soovitavalt ka mõnda võõrkeelt;
 • valdavad teksti- ja andmetöötlusprogramme, oskavad kasutada interneti ja e-posti programme;
 • tunnevad huvi avaliku halduse vastu.

Praktika sooritamine sõltub Riigikantselei vajadustest ja võimalustest. Taotlusi võtame vastu aastaringselt ja vastuse anname hiljemalt ühe kuu jooksul.

 

Kandideerimiseks tuleb saata allolevad andmed ja CV e-posti aadressile personal[at]riigikantselei[dot]ee

 • Nimi, õppeasutus, eriala ja kursus;
 • Praktika soovitav algus ja lõpp;
 • Praktika kestus;
 • Millisesse Riigikantselei struktuuriüksusesse soovite praktikale tulla?
 • Miks soovite Riigikantseleisse praktikale tulla ja millised on Teie plaanid edaspidiseks?
 • Teie kontaktandmed (telefon, e-post)
 

Kontakt

 

Agne Kiik

Agne Kiik

personalijuht

 

 Tel: 693 5445
agne.kiik[at]riigikantselei[dot]ee

 

Triin Tõnsing

Triin Tõnsing

personalinõunik

 

 Tel: 693 5438
triin.tonsing[at]riigikantselei[dot]ee

 
 

Riigikantselei palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel www.avalikteenistus.ee

 

 

Viimati uuendatud: 5. veebruar 2021