Sa oled siin

Riigisekretär

Taimar Peterkop

 

Taimar Peterkop on riigisekretär 10. detsembrist 2018.

Enne riigisekretäriks asumist juhtis ta 2015. aasta maist Riigi Infosüsteemi Ametit.

Aastatel 2000–2001 töötas Peterkop juristina Riigikantseleis ning 2001–2008 Kaitseministeeriumis, esimesed neli aastat õigusosakonnas rahvusvahelise õiguse büroo juhatajana ning hilisemad kolm aastat operatsioonide ja kriisireguleerimise osakonna juhatajana.

2008–2010 oli Peterkop kaitsepoliitika nõunik Eesti suursaatkonnas Washingtonis ning pärast seda Kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning USA maaväe sõjakolledži magistrikraadiga strateegilises juhtimises.

Taimar Peterkop on sündinud 20. jaanuaril 1977 Tallinnas.

Taimar Peterkop. Foto: Renee Altrov

 

Riigisekretäri ametikohast

Riigisekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister. Riigisekretäriks võib olla üksnes juriidilise kõrgharidusega isik.

  Varasemad riigisekretärid ››

 • Riigisekretär korraldab Vabariigi Valitsuse tööd ja juhib Riigikantseleid. Riigikantselei juhina on riigisekretäril samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhtimisel.
 • Riigisekretär koostab valitsuse istungi päevakorra kava ja võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest.
 • Riigisekretär jälgib, et Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelnõud oleksid vastavuses põhiseaduse ja teiste seadustega, ning annab kaasallkirja valitsuse määrustele, korraldustele ja istungi protokollidele.

Riigikantselei

 • toetab valitsuse töö planeerimist ning korraldab ja koordineerib riigi strateegilist planeerimist, sealhulgas koostab valitsuse tegevusprogrammi ja koordineerib selle elluviimist
 • valmistab ette ja korraldab valitsuse istungeid ja kabinetinõupidamisi
 • tagab valitsuse õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja teistele seadustele vastavuse
 • koordineerib Eesti seisukohtade kujundamist ning nõustab ja toetab peaministrit Euroopa Liidu asjades
 • korraldab valitsuse ja peaministri avalikke suhteid ning Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust
 • nõustab peaministrit riigi julgeoleku küsimustes, korraldab valitsuse julgeolekukomisjoni tööd ja koordineerib riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimist
 • nõustab ja toetab peaministrit Teadus- ja Arendusnõukogu töö juhtimisel
 • korraldab avaliku teenistuse tippjuhtide värbamist, valikut ja arendamist
 • korraldab riigi- ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduvat ning täidab seaduste või muude õigusaktidega talle pandud teisi ülesandeid

Riigikantseleist lähemalt »

Viimati uuendatud: 22. oktoober 2019