Omavalitsuste sümbolid

Linna või valla vapp ja lipp on omavalitsuse sümbolid ja kohaliku identiteedi kandjad.

 

Vallal või linnal võib olla oma vapp, lipp, aumärgid ja muud sümbolid. Omavalitsuse vapp ega lipp ei tohi olla äravahetamiseni sarnane mõne ajaloolise või kasutusel oleva vapi või lipuga. Haldusüksuste vapid ja lipud peavad vastama heraldikanõuetele.

Enne vapi või lipu kehtestamist küsitakse Riigikantselei arvamust nimetatud sümbolite kohta. Riigikantselei tagab omavalitsuste vappide ja lippude vastavuse heraldikanõuetele ning kontrollib, et need ei oleks äravahetamiseni sarnased mõne ajaloolise või kasutuses oleva vapi või lipuga.

Peale kehtestatavate sümbolite kohta positiivse arvamuse saamist Riigikantseleist kehtestab volikogu omavalitsuse sümbolid ja nende kasutamise korra.

Viimati uuendatud: 13. november 2018