Sa oled siin

Dokumendiregister

Riigikantselei dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 27. oktoobrist 2008 Riigikantseleis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Varasemate dokumentide kohta on avalikustatud registriandmed.


Vabariigi Valitsuse istungite protokollid, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste originaaldokumendid ning Vabariigi Valitsuse otsuste alusdokumendid kuni aastani 2010 on üle antud Rahvusarhiivile. Nimetatud arhivaalidele võimaldatakse juurdepääs arhiiviseaduses ja arhiivieeskirjas sätestatud korras. Täpsem informatsioon on Rahvusarhiivi veebilehel. Riigikantselei dokumendiregistris on leitavad määruste ja korralduste registriandmed alates novembrist 2008.

Riigikantselei teenistujate puhkusekäskkirjad luuakse ja säilitatakse riigitöötaja iseteenindusportaalis. Juurdepääsu käskkirjadele tagab Rahandusministeerium pärast vastava arenduse valmimist.

Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ametlikud tekstid on kättesaadavad ka Riigi Teatajas.

  Riigikantselei dokumendiregister »
Dokumendiregistri avalik vaade

  Riigikantselei dokumendiregister »
Avalik vaade kuni 26.10.2008

  Riigitöötaja iseteenindusportaal »
Dokumendiregistri avalik vaade

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 20. september 2016