Avaliku teenistuse tippjuhid

Eesti avalikus teenistuses on 93 tippjuhti, kes töötavad ühtse meeskonnana riigi strateegiliste eesmärkide saavutamise nimel. Juhid on Eesti avaliku teenistuse üks olulisemaid ressursse. Nende eestvedamisest, eeskujust ja võimekusest sõltub kogu organisatsiooni edukus.

 

Avaliku teenistuse tippjuhtideks on ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, Riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, Häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar, Kaitseväe juhataja ning riigi peaprokurör.

Tippjuhte ühendab soov teha väljakutseid pakkuvat ja vastutusrikast tööd, osaleda Eesti tulevikku kujundavate otsuste tegemisel, panustada rahvusvahelisse koostöösse ja aidata kaasa Eesti riigi arengule.

Eesti avaliku teenistuse tippjuhil peab olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja võõrkeelte oskus ning tööks vajalikud kompetentsid vastavalt Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Avaliku teenistuse tippjuhid

 
Alates 26.11.2020 avaldatud avaliku teenistuse tippjuhtide konkurssidele palume kandideerida tippjuhtide konkursiveebis 
 

 

 

Tippjuhtide kompetentsikeskus

  • Korraldab avaliku teenistuse tippjuhtide värbamist ja valikut
  • Korraldab tippjuhtide valikukomisjoni tööd
  • Korraldab tippjuhtide hindamist
  • Nõustab tippjuhti tema arendamisel ja korraldab asjakohaseid arendustegevusi
  • Peab tippjuhikandidaatide arvestust
 

 

Viimati uuendatud: 26. november 2020