Sa oled siin

Arengukava

Missioon:

Riigikantselei missioon on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.

Visioon:

Eesti on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, tasakaalustatult ja kestvalt arenev ning hästi kaitstud Euroopa Liidu liikmesriik.

Põhiväärtused:

  • koostöövalmidus
  • usaldusväärsus
  • asjatundlikus
  • uuendusmeelsus

Tegevusvaldkond:

Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine.

Tegevusvaldkond hõlmab Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamist, istungite ja valitsuskabineti nõupidamiste ettevalmistamist ja korraldamist, peaministri nõustamist ja abistamist, valitsuse ja peaministri kommunikatsiooni korraldamist, Euroopa Liidu asjade koordineerimist, Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni töö korraldamist, riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimise koordineerimist,  Teadus- ja Arendusnõukogu teenindamist ning  avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja arendamise korraldamist.

 

 

 

Viimati uuendatud: 17. august 2020